Privacy Statement HypotheekDesk

Uw privacy is van groot belang voor HypotheekDesk. Graag informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Wat verzamelen wij?

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over HypotheekDesk te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij gebruiken geen cookies (kleine files die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op uw harde schijf waardoor er wordt geregistreerd hoe en wanneer u een website gebruikt). Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om de door u gestelde vragen te beantwoorden of aangevraagde informatie te versturen. Indien u heeft aangegeven niet langer informatie te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen HypotheekDesk een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de Privacy Statement van deze derde partijen, en niet die van HypotheekDesk, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Beveiliging.

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan HypotheekDesk puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen maatregelen ter beveiliging. Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met HypotheekDesk en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

Wijzigingen.

HypotheekDesk behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Statement op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en updates. Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te zenden naar info@hypotheekdesk.nl.

HypotheekDesk
©2018 HypotheekDesk | privacy statement | disclaimer